11
bře

10 tipů, jak nezešílet ze zákazníků ani z agentury

Žaneta Kubíčková | account manager

11. 03. 2015
Jaké jsou nejčastější chyby, které vznikají při zadávání a plánování kampaní klienta s agenturou? Na co (ne)zapomenout při vyplňování klientského briefu, jak přežít komunikaci s agenturou a jak si připravit půdu pro úspěšnou kampaň? Dozvíte se v následujícím desateru úspěšné komunikace:

1. Vžijte se do cílového publika a definujte persony


Jednou z prvních věcí, na kterou se vás agentura zeptá, je, na koho budeme cílit. Samozřejmě, víte, že se „jedná o ženy 25+ po celé České republice“. Do jaké míry však tyto ženy skutečně znáte? Dokážete je detailně popsat? Při vyplnění klientského briefu si raději dejte na čas. Zkuste se vžít do potenciálního zákazníka a sestavte si tzv. definici persony. Jedná se o definici chování, zájmů a pravidelných aktivit a životního stylu cílového segmentu / skupiny. Ptejte se: „Koho chceme oslovit? Co je pro ně relevantní a zajímavé? Jací tito lidé jsou? Jaký mají problém? Řeší tento problém náš produkt? Jak aktuálně vnímá cílová skupina značku / produkt?“ Po podrobném náhledu do „uživatelovy duše“ bude odpověď na úvodní otázku o cílovém publiku znít následovně: „Typickým cílovým uživatelem je žena – čerstvá absolventka vysoké školy, která preferuje život ve městě, ráda cestuje, ráda se schází s přáteli, navštěvuje divadlo, hledá nebo již navštěvuje své první zaměstnání apod.“ V takovém případě nejen agentura, ale mnohdy i vy sami dokážete proniknout do nitra duše zákazníka a objevíte nové nápady, jakým způsobem komunikovat a dosáhnout plánovaného výsledku. Myslete na to, že není publikum, jako publikum a již dávno neplatí, že nejdůležitější je zasažení masy lidí. V současné digitální době je prioritou zasažení relevantních uživatelů, kteří mají, případně mohou mít, o produkt či službu zájem.

2. Definujte jasné a měřitelné cíle


Kromě tzv. soft cílů (např. posílit brand značky) je vhodné v klientském briefu stanovit také cíle měřitelné (konkrétní počet zasažených uživatelů, tržby e-shopu za konkrétní období, nárůst počtu relevantních fanoušků Facebooku apod.). Měřitelná KPI (Key Performance Indicators – klíčové ukazatele výkonnosti) pomohou agentuře přesněji nastavit media budget PPC kampaní a přizpůsobovat v průběhu kampaně nástroje tak, aby kampaň směřovala ke konkrétním cílům, navíc jsou KPI důležitým bodem pro závěrečné vyhodnocení kampaně. Pokud si nejste jistí s určením reálných a měřitelných cílů, sestavujte cíle přímo s agenturou.

3. Nebojte se ztráty soukromí


Samotnému spuštění kampaní předchází důkladná analýza a sestavení strategického plánu komunikace. K tomu je nutné nejen dobře popsat cílovou skupinu, ale také zjistit, jakým způsobem se cílová skupina chová (např. jak se chová na webu, jaké technologie využívá apod.) a v návaznosti na tato zjištění sestavit komunikační plán. K tomu slouží analytické nástroje webu, které nám jednak odpoví na množství otázek o chování uživatelů a jednak slouží jako nástroj stanovení a vyhodnocování cílů. Až vás proto agentura požádá o přístup k analytice vašeho webu, nenechte se zaskočit a považujte tento krok za profesionální postup. váš klidný spánek případně zajistí smlouva o mlčenlivosti.

4. Poskytujte data


Pomoci v nastavení a zasažení cílového publika výrazně pomohou také vaše aktuální uživatelská data. Konkrétně se jedná o stávající fanoušky firemního Facebook profilu či e-mailová či jiná databáze zákazníků. Tato data pomohou zasáhnout konkrétní relevantní publikum. Nejenže můžeme oslovit přímo dané uživatele prostřednictvím direct mailu, ale navíc spárujeme e-mailovou databázi s uživateli na Facebooku a na základě zájmů, lokality, věku a odebíraného obsahu sestavíme obecný vzorec cílového publika, které můžeme kampaní zasáhnout. Pokud stále váháte, zda poskytnout svá data, konkurence vás nemilosrdně předběhne.

5. Komunikujte uceleně


Pryč jsou doby, kdy bylo vrcholem úspěchu v on-line světě dovršení 10 000 fanoušků na Facebooku a publikace nekonečného množství klíčových slov na webu. Pokud chcete být v dnešní době úspěšní a dohledatelní, minimálně z pohledu Google byste měli nahlížet na on-line komunikaci z mnohem širší perspektivy. Zásadou číslo jedna je relevance a s ní spojený kvalitní obsah. Dle algoritmů Google dnes nejsou důležitá pouze klíčová slova a správně vyplněné neduplikující se SEO parametry na webu, množství a kvalita obsahu webu, ale také množství a kvalita článků a odkazů, které se o značce zmiňují a odkazují na její web a také v neposlední řadě, do jaké míry a jak kvalitně komunikuje firma v on-line prostředí (FB, blog, YouTube apod.). Tyto aktivity mají vliv jak na kvalitu webu z pohledu webových vyhledávačů, tak na podmínky využívání výkonnostních nástrojů. Vnímejte návaznosti, nechejte se informovat o novinkách a nebojte se komplexnosti on-line nástrojů.

6. Stanovte si milníky


Kromě celkových cílů, ke kterým kampaň směřuje, si s agenturou stanovte milestones, neboli průběžné milníky, kterých v průběhu kampaně dosáhnete. Výhodou je jednak to, že budete mít větší přehled o průběhu a výsledcích kampaně a snadněji si vytvoříte obrázek o tom, jak probíhají procesy spojené s nastavením a vyhodnocováním kampaně. Nehledě na to, že se ze společných úspěchů můžete radovat již v průběhu kampaně, nikoliv až po jejím skončení.

7. Vyhodnocujte společně


Společné sestavení kampaní a výběr komunikačních nástrojů by nemělo být posledním krokem. Kampaň by neměla končit pouhým zasláním reportu ze strany agentury, ale společným zhodnocením spolupráce a vyhodnocením předem stanovených cílů. Podobná retrospektiva pomůže oběma stranám analyzovat výsledky kampaně a stanovit společný cíl pro nastávající kampaně, ale také může dopomoci k odbourání bariér a k optimalizaci spolupráce pro další období.

8. Plánujte komplexně a dlouhodobě


Další z chyb, se kterými se často setkáváme, je krátkodobé plánování. Firmy často „žijí okamžikem“ a plánují kampaně nahodile dle aktuální situace. To samo o sobě nemusí znamenat neúspěch. Nicméně je třeba si uvědomit, že dlouhodobé cíle komunikace pomáhají uspět nejen v aktuálním období, ale zároveň se o krůček přiblížit své dlouhodobé vizi. Plánování dlouhodobých cílů také umožní strategičtější zamyšlení nad komunikací, sestavení milestonů a mj. napomůže k lepšímu časovému plánování a přípravě kampaní.

9. Nebojte se nepoznaného - ptejte se a důvěřujte


Digitální marketing je oproti off-line komunikaci nesmírně dynamické a neustále se vyvíjející odvětví. Co platilo včera, dnes již nemusí být pravda. On-line prostředí přináší neustálé inovace a nové nástroje. Klient, který do on-line světa teprve proniká, může být ve změti názvů, zkratek a kódů rychle ztracen. „Remarketing, retargeting, konverzní pixel, produktový feed, newsfeed, CTR, CPC“ apod. Dnešní možnosti cílení publika jsou široké a digitální agentura s nástroji pracuje na každodenní bázi. Proto se nelekejte prezentace plné záhadných názvů a nejasných postupů a vše s agenturou důkladně prodiskutujte a nechte si vysvětlit, co vám není jasné. Váš (i potencionální) konzultant či account manažer je tady pro vás.

10. Utvořte partnerství


Někteří klienti vnímají komunikaci s agenturou jako určitý boj. Je to logické, zodpovědnost za výsledky kampaně před nadřízeným a obava z neúspěchu je, často v případě neznalosti nových on-line nástrojů, silnější než nadšení, důvěra a víra v pozitivní průběh. O to více důležitá je vzájemná komunikace a spolupráce – pište, volejte, ptejte se, scházejte se, staňte se součástí agenturního týmu. Věřte, že cílem agentury není pouze zisk, ale především úspěšný, spokojený a loajální klient.

Tak pojďme společně do toho, zákazníci čekají. ;)


Komentáře

Chtějte skvělý výsledek!

50 digitálních specialistů pod 1 střechou je tu k vašim službám (a produktům)


Kontaktujte nás